Start Produkter Referenser Miljöpolicy Om oss Kontakt

Lack-Tech AB

 

Miljöpolicy

Våra lokaler är utformade efter de högt ställda kraven

som är ställda av MRF och som är vår branchorganisation.

De moderna sprutboxarna har den senaste filterutrustning och dammavskiljning som finns på marknaden, som skonar både miljö och vår personal.

Nya metoder och mer miljövänliga, vattenbaserade färger används av alla ledande biltillverkare. Givetvis använder vi oss av den senaste tillgängliga metoden och de modernaste lackfärgerna när vi lackar din bil.

Vi har en fortlöpande utbildning på all vår personal i de nya metoder och miljövänligare lacker som ständigt förändras på marknaden. Samtliga våra baslacker är vattenburna
och VOC godkända.

All vårt avfall källsorteras för att uppnå optimal återvinning.

Härigenom uppfyller vi inte bara de föreskrivna regler och lagar som måste följas, utan också de högt ställda kraven från våra kunder inom bilindustrin. Därför är Lack Tech AB en auktoriserad verkstad för billackering.

Lack Tech AB

Helsingborg i mars 2010

Håkan Andersson

miljöansvarig

 

 

Start  Produkter  Referenser    Om oss  Kontakt